Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

img_6

Η δράση Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€ και αφορά επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% με την προϋπόθεση πραγματοποίησης δαπανών εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες που μπορούν να υλοποιηθούν είναι:

❖ Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

❖ Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Λοιπός Εξοπλισμός

❖ Εξοπλισμός (GREEN)*

  • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
  • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
  • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

❖ Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

❖ Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

❖ Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

❖ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

❖ Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

❖ Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ενημέρωση αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επιλεξιμότητα της δικής σας επιχείρησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2392306040 / 6947273850 ή με αποστολή email στο gp@ipconsulting.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *