Αρχεία Κατηγορίας: ΕΣΠΑ

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

img_6

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής Μμε” που στοχεύει σε ολοκληρωμένες επενδύσης τεχνολογιών αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μμε” που αφορά τη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας των επιχειρήσεων.

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

img_8

Ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων για τη Δράση “Βασικός Ψηφιακές Μετασχηματισμός Μμε”.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

img_9

Δράσεις “Πράσινη Μεταβαση ΜμΕ” – Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

img_9

Δράσεις “Πράσινη Μεταβαση ΜμΕ” – Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ.