Λογισμικό

Η IP Consulting προσφέρει ένα πλήρες πακέτο παροχών στους πελάτες της που περιλαμβάνει το Software και το Hardware μίας εγκατάστασης, την τεχνική τους υποστήριξη αλλά και την συμβουλευτική σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών, την μελέτη υλοποίησης, όπως και τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

img_8

IT Consultancy

Συμβουλευτική μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων

img_9

Software Development

Ανάπτυξη λογισμικού για οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

img_10

ERP Implementation

Υλοποίηση εγκαταστάσεων ERP σε συνεργασία με τη SoftOne και τη LOGIC DIS.

img_11

CRM Implementation

Υλοποίηση εγκαταστάσεων CRM και MRP για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

img_12

Digital Printing

Σχεδιασμός και εκτύπωση offset διαφημιστικών εντύπων, σχεδιασμός και εκτυπώσεις μακετών κτλ.

img_13

Virtual Tours

Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων και πανοραμικών απεικονίσεων.

img_14

Support

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων με παροχή συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού.

img_15

Web Services

Web development, design και φιλοξενία ιστοσελίδων.

λΟΓΙΣΜΙΚΆ

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Back Up

Το Cloud Back Up είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και αρχείων που αφορούν μία εταιρεία. Προσφέρει την ασφαλή και αξιόπιστη αποθήκευση, κατηγοριοποίηση και τακτοποίηση εγγράφων μέσα από το περιβάλλον ενός περιηγητή ιστού χωρίς να απαιτεί αγορά επιπλέον υποδομών για την χρήση του. Προσφέρει διαβάθμιση εγγράφων ανάλογα με το χρήστη και επιτρέπει τον ασφαλή διαμοιρασμό τους μεταξύ μόνο συγκεκριμένων μελών μίας ομάδας.

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής επεκτείνεται στην διαχείριση ομάδων και εργασιών μεταξύ τους, έναν πλήρως λειτουργικό mail client για να μπορεί να δέχεται αλλά και να αποστέλλονται έγγραφα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δημιουργία και διαχείριση επαφών για να κρατούνται πάντα ενήμεροι οι σωστοί άνθρωποι και μία εφαρμογή chat για την επικοινωνία των χρηστών καθώς χρησιμοποιούν το Cloud Back Up.

Οι εφαρμογές μας φιλοξενούνται σε μισθωμένους servers και προσφέρουμε τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης του συστήματος, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εκτός server ή τοπικά και εγκατάσταση της εφαρμογής στην επιχείρηση εσωτερικά ή εξωτερικά αυτής.