Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Επιδοτήσεις

Η IP Consulting αναγνωρίζοντας την αξία της χρηματοδότησης στην ανάπτυξη μίας ιδέας, ήδη από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, ασχολείται με την συγγραφή, κατάθεση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων και επενδυτικών πλάνων προς χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

img_8

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με συνδυασμένη εμπειρία δεκαετιών σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σε συνδυασμό με την κατάρτιση των μελών της εταιρείας σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης τεχνικών λύσεων, έχουν καταφέρει να χρηματοδοτήσει πολυάριθμες εταιρείες ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε προϊόν.