Διαδικασίες

Η προσέγγιση της εταιρείας στην ανάληψη ενός έργου είναι πελατοκεντρική. Αυτό που προσφέρουμε στον πελάτη μας είναι λύση στις ανάγκες του και όχι ένα προϊόν που πρέπει να προσαρμόσει στις διαδικασίες του. Κάτω από αυτό το πρίσμα η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Επικοινωνία

Το πρώτο βήμα

Το πρώτο βήμα Κατά τη φάση αυτή επικοινωνούμε με τον πελάτη (τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν) για να καταγράψουμε το πρόβλημα. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα του πελάτη, τη διαδικασία την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε ή να αναπτύξουμε, το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και τους πόρους που θα αφιερωθούν στο έργο.

img_8
img_9

Ανάλυση λύσης

Η ειδικότητά μας

Με τα δεδομένα που συλλέξαμε προσπαθούμε να βρούμε το βέλτιστο συνδυασμό έτοιμων προϊόντων από τους συνεργάτες μας, παραμετροποίησής τους, λύσεων σε Software και Hardware που μπορούμε να αναπτύξουμε ώστε να χωρούν στο χρονικό περιθώριο και τους πόρους που μας όρισε ο πελάτης μας. Παράλληλα , εφόσον είναι μέσα στις απαιτήσεις του πελάτη, εξετάζουμε και παραδίδουμε σχέδιο για τη χρηματοδότηση του έργου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Κατά την παράδοση του φακέλου με τη λύση που προτείνουμε παραθέτουμε στάδια υλοποίησης και όρους πληρωμής.

Υλοποίηση και Παράδοση

Αναμένοντας τα αποτελέσματα

Εκτελούμε το έργο σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης και με την ολοκλήρωση κάθε φάσης ενημερώνουμε τον πελάτη αναλόγως. Μετά την παράδοση του έργου μπορούμε να αναλάβουμε τη συντήρησή του και περεταίρω ανάπτυξή του.

img_10