Αρχεία Κατηγορίας: Επιδοτήσεις

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

img_6

Δράσεις “Πράσινη Μεταβαση ΜμΕ” – Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

img_7

Δράσεις “Πράσινη Μεταβαση ΜμΕ” – Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ

img_8

Η Δράση αφορά την Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Έξυπνη Μεταποίηση

img_9

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης.