Έργα στα οποία έχουμε συμμετάσχει

Η IP Consulting στη σχεδόν δεκαετή λειτουργία της έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων, που χρηματοδοτήθηκαν μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και κρατικών ενισχύσεων. Η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών σχεδίων όσον αφορά τόσο το μέγεθος της επένδυσης όσο και τον τομέα δραστηριότητας.

Οι άνθρωποί μας έχουν βαθιά γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση ενός σχεδίου και την καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων προς επένδυση.

ΕΣΠΑ

img_8

Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα επιδοτεί την ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων και καλύπτει την αγορά τόσο γενικού εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής, όσο και εξειδικευμένων, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, εργαλείων. Αποσκοπεί στην ομαλότερη ένταξη υφιστάμενων επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι μία πράξη στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον βιομηχανικό τομέα για την συνολική αναβάθμιση της παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Απευθύνεται σχεδόν στο πλήρες φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας για μικρές έως μεγάλες επενδύσεις και καλύπτει δαπάνες στο σύνολο της λειτουργίας μίας επιχείρησης όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και πατέντες.

Η IP Consulting έχει φέρει εις πέρας μεγάλο αριθμό επενδύσεων που χρησιμοποίησαν κεφάλαια από τον Αναπτυξιακό Νόμο και αφορούσαν στους τομείς τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης και βιομηχανικής δραστηριότητας.

img_9
img_10

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει σαν σκοπό την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Απευθύνεται τόσο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και αποσκοπεί στις συμπράξεις σχημάτων και από τις δύο κατηγορίες ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παραγμένη γνώση και να εξελιχθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Χωρίζεται σε δύο φάσεις, μία για την ανάπτυξη της ιδέας και μία για την υλοποίησή της και καλύπτει το σύνολο των δαπανών των δύο φάσεων όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού. Καλύπτει το σύνολο των αναγκών μίας τουριστικής εταιρείας από την αγορά κτηρίων μέχρι την αγορά μηχανημάτων, λογισμικού και την απόκτηση πιστοποιήσεων.

img_11
img_9

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι μία πράξη στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον βιομηχανικό τομέα για την συνολική αναβάθμιση της παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Απευθύνεται σχεδόν στο πλήρες φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας για μικρές έως μεγάλες επενδύσεις και καλύπτει δαπάνες στο σύνολο της λειτουργίας μίας επιχείρησης όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και πατέντες.

Η IP Consulting έχει φέρει εις πέρας μεγάλο αριθμό επενδύσεων που χρησιμοποίησαν κεφάλαια από τον Αναπτυξιακό Νόμο και αφορούσαν στους τομείς τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει σαν σκοπό την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Απευθύνεται τόσο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και αποσκοπεί στις συμπράξεις σχημάτων και από τις δύο κατηγορίες ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παραγμένη γνώση και να εξελιχθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Χωρίζεται σε δύο φάσεις, μία για την ανάπτυξη της ιδέας και μία για την υλοποίησή της και καλύπτει το σύνολο των δαπανών των δύο φάσεων όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

img_10
img_11

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας και την αγορά του βασικού επαγγελματικού εξοπλισμού για την με, όσο το δυνατόν λιγότερο, ρίσκο έναρξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι μία πράξη στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον βιομηχανικό τομέα για την συνολική αναβάθμιση της παραγωγής, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Απευθύνεται σχεδόν στο πλήρες φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας για μικρές έως μεγάλες επενδύσεις και καλύπτει δαπάνες στο σύνολο της λειτουργίας μίας επιχείρησης όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και πατέντες.

Η IP Consulting έχει φέρει εις πέρας μεγάλο αριθμό επενδύσεων που χρησιμοποίησαν κεφάλαια από τον Αναπτυξιακό Νόμο και αφορούσαν στους τομείς τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης και βιομηχανικής δραστηριότητας.

img_9
img_10

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει σαν σκοπό την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Απευθύνεται τόσο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και αποσκοπεί στις συμπράξεις σχημάτων και από τις δύο κατηγορίες ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η παραγμένη γνώση και να εξελιχθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμη σε μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Χωρίζεται σε δύο φάσεις, μία για την ανάπτυξη της ιδέας και μία για την υλοποίησή της και καλύπτει το σύνολο των δαπανών των δύο φάσεων όπως υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, πιστοποιήσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.